Bergvärme

Genom att utvinna solenergi ur berggrunden, jorden, sjön eller grundvattnet belastar du miljön minimalt och förser hela hemmet med tillräckligt med värme för att värma upp hus och tappvatten. Våra system är anpassade för det nordiska klimatet och fungerar därför även under riktigt kalla vintrar.

Ring oss på 019-611 78 85 eller använd kontaktformuläret nedan.

På sommaren förser pumpen huset med frisk luft och ventilerar utrymmena och skapar ett behagligt klimat. Bergvärmepump är den mest energibesparande typen av värmepump och du märker snabbt att den betalat sig själv. Dessutom ökar ditt hus i värde vid eventuell försäljning om det tillkommer en bergvärmepump.

Bergvärme kan sammanfattas med tre nyckelord.

• Miljövänligt
• Energieffektivt
• Ekonomiskt

Vi hjälper dig planera och installera bergvärmepumpen för att sedan gå igenom hur den fungerar för att du ska kunna få ut så mycket som möjligt av din nya värmekälla. Det krävs lite mer planering och arbete vid själva installationen, men när alla delar är på plats sköter systemet praktiskt taget sig själv.

Ur ekonomisk synpunkt kostar en bergvärmepump en del pengar, men betalar snabbt sig själv. Du kan minska din energikostnad med upp till 80%. Och eftersom all energi hämtas från berggrunden behöver inget bränsle tillföras. Du behöver inte lägga pengar på pellets, ved eller andra kostsamma förbrukningsvaror. Du sparar pengar samtidigt som du minskar din förbränning av fossila bränslen och minskar ditt CO2-utsläpp utan att behöva tumma på komforten.

Bergvärmepumpar kan utvinna solenergi från flera källor. Beroende på ditt hus energibehov, ditt värmesystem och hur tomten är beskaffad finns det olika lösningar. En del system utvinner solenergi från sjöbotten medan andra system endast behöver grävas ner under din gräsmatta.

För att installera ett komplett bergvärmesystem borrar man ett eller flera hål på ca. 70-200m ner i berggrunden. I hålet, som ska vara vattenfyllt, monterar man en kollektorslang som fylls med en värmeledande vätska. Vätskan kan inte frysa till is då den består av en blandning av etanol och vatten. Slangen dras från hålet in till huset och kopplas till värmepumpen. Värmepumpen samlar upp värmen från vätskan och pumpar sedan tillbaka den ner i hålet där processen upprepas. Värmen förs över till husets vattenburna system som leder till radiatorer, golvvärme och kranar och förser hela hemmet med värme och varmvatten.

Vi arbetar i hela Örebroregionen. När du har bestämt dig för bergvärme, hör av dig till oss så återkommer vi med aktuella prisuppgifter.