Vi är specialister på service och installation av värmepumpar

Värmepumpar

Inom Närkes Energiteknik har vi tillsammans mer än 40 års erfarenhet av värmepumpar. Vi utför uppdrag för villaägare och privata fastighetsägare. Både med projektering och installationer vid nybyggen och för att göra äldre hus mer energieffektiva. Närkes Energiteknik har kompetens och erfarenhet för att hantera din installation från idé via kalkyl fram till fungerande installation. Vår kalkyl visar hur mycket en värmepump sänker dina energikostnader.

Närkes Energiteknik utför service och reparation av alla på marknaden förekommande värmepumpar och är auktoriserat serviceombud för Nibes värmepumpar. Vi säljer även hela Nibes sortiment av värmepumpar.

Upplysningscentralens sigill för god kreditvärdighet