FTX-ventilation Örebro

Från och tilluftssystem med värmeväxlare

Närkes Energiteknik har lång erfarenhet av FTX-ventilation i Örebro och vi hjälper dig med installation, service och underhåll. Vi arbetar i hela Örebroregionen med att skapa bättre inomhusklimat, effektivisera bränsleförbrukning och sänka utgifterna för våra kunder.

Som kund hos oss är det du som står i fokus och vi är måna om att se till att du får det FTX-system som passar just ditt hus.

Kontakta oss gärna angående dina funderingar kring FTX-ventilation i Örebroregionen, du når oss på tel: 019-611 78 85.

Vad är FTX-ventilation?

FTX står för från- och tilluftssystem med värmeväxlare. Med ett FTX-system får du ett reglerat ventilationssystem med separata frånlufts- och tilluftsventiler som sammanförs genom en värmeväxlare. Värmeväxlaren tar till vara värmen från luften som är på väg ut och värmer upp luften som är på väg in. På så sätt maximerar du effekten, får ett behagligt inomhusklimat och återvinner mellan 50 och 80 procent av den värme som annars går förlorad. FTX-ventilation är utvecklat för att fungera ihop med valfri värmekälla men kräver att du har ett separat uppvärmningssystem.

Balanserad ventilation med många fördelar

Systemet har funnits i hus runt om i Sverige sedan 1980-talet och är gynnsamt för såväl inomhusklimatet som din ekonomi. En annan benämning på FTX-system är balanserad ventilation vilket syftar till den kontrollerade tillförseln av uppvärmd friskluft som den levererar.

FTX-systemet består av ett kanalsystem som leder ut den använda luften samtidigt som ny fräsch luft tillförs. Men innan den uppvärmda frånluften ventileras ut går den igenom ett värmeåtervinningsaggregat som använder energin från frånluften till att värma upp den kalla luften som förs in i ditt hem. Detta resulterar i att tilluften kommer att ligga på ungefär samma temperatur som inomhusluften och risken för kallras blir minimal.

Låt våra kompetenta medarbetare svara på alla dina frågor om FTX-ventilation i Örebro. Varmt välkommen att kontakta oss på Närkes Energiteknik.

Kontakta oss

Vill du ha förslag på vilken produkt som passar bäst i ditt hem? Slå oss en signal så hjälper vi dig att hitta rätt.

Kontakta oss