FTX-ventilation Örebro

Från och tilluftssystem med värmeväxlare

Närkes Energiteknik har lång erfarenhet av FTX-ventilation i Örebro och vi hjälper dig med installation, service och underhåll. Vi arbetar i hela Örebroregionen med att skapa bättre inomhusklimat, effektivisera bränsleförbrukning och sänka utgifterna för våra kunder.

Som kund hos oss är det du som står i fokus och vi är måna om att se till att du får det FTX-system som passar just ditt hus.

Kontakta oss gärna angående dina funderingar kring FTX-ventilation i Örebroregionen, du når oss på tel: 019-611 78 85 eller genom vårt kontaktformulär.

Vill du veta mer eller få ett prisförslag? Kontakta oss

  Vad är FTX-ventilation?

  FTX står för från- och tilluftssystem med värmeväxlare. Med ett FTX-system får du ett reglerat ventilationssystem med separata frånlufts- och tilluftsventiler som sammanförs genom en värmeväxlare. Värmeväxlaren tar till vara värmen från luften som är på väg ut och värmer upp luften som är på väg in. På så sätt maximerar du effekten, får ett behagligt inomhusklimat och återvinner mellan 50 och 80 procent av den värme som annars går förlorad. FTX-ventilation är utvecklat för att fungera ihop med valfri värmekälla men kräver att du har ett separat uppvärmningssystem.

  Balanserad ventilation med många fördelar

  Systemet har funnits i hus runt om i Sverige sedan 1980-talet och är gynnsamt för såväl inomhusklimatet som din ekonomi. En annan benämning på FTX-system är balanserad ventilation vilket syftar till den kontrollerade tillförseln av uppvärmd friskluft som den levererar.

  FTX-systemet består av ett kanalsystem som leder ut den använda luften samtidigt som ny fräsch luft tillförs. Men innan den uppvärmda frånluften ventileras ut går den igenom ett värmeåtervinningsaggregat som använder energin från frånluften till att värma upp den kalla luften som förs in i ditt hem. Detta resulterar i att tilluften kommer att ligga på ungefär samma temperatur som inomhusluften och risken för kallras blir minimal.

  Låt våra kompetenta medarbetare svara på alla dina frågor om FTX-ventilation i Örebro. Varmt välkommen att kontakta oss på Närkes Energiteknik.

  Vanliga frågor om FTX-ventilation

  Vilka är fördelarna med FTX-ventilation?

  Mellan 50 – 80 procentuell energibesparing då systemet använder sig av befintlig luft som omvandlas till värme eller kyla. FTX-ventilationen slösar inte energi, utan återanvänder den till gratis värme eller kyla, vilket i sin tur genererar lägre energikostnader.

  Ventilationssystemet har upp till 40 års livslängd till skillnad från andra system, exempelvis FX-systemet som bara har 15 års uppskattad livslängd.

  Skön luftväxling med hög komfort som leder till ett bra inomhusklimat.

  Modernt och tyst – med låg lufthastighet i kanalerna vilket gör att ljudnivån minskar.

  FTX-ventilation fungerar med valfri värmekälla i hemmet.

  Vilka är nackdelarna med FTX-ventilation?

  Kräver separata kanaler, en frånluftskanal och en tilluftskanal.

  Något högre initialkostnad. Däremot blir det lönsamt i längden med denna ekonomiskt hållbara lösning.

  Om man är ljudkänslig kan man behöva köpa till ljuddämpare till ventilationen i t.ex. sovrum för att nå fullkomlig tystnad.

  Är FTX-ventilation ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart alternativ?

  FTX-ventilationen är ett hållbart system som på ett effektivt sätt återvinner luft. Med dess värmeåtervinningsgrad på mellan 80-90 procent genererar FTX-ventilationssystemet gratis värme och kalluft, vilket i sin tur skapar ett bekvämt och hälsosamt inomhusklimat i hemmet eller på arbetsplatsen.

  Med ett decentraliserad ventilationssystem genereras ny luft efter behov i specifika rum, alltså slipper du temperaturökningar/minskningar i hela huset. Eftersom FTX systemet ventilerar efter behov blir ventilationssystemet ännu mer energisnålt.

  Att systemet är cirkulärt och energisnålt innebär också att det är en ekonomiskt hållbar lösning. Mindre strömförbrukning går åt, funktionen av systemet är beroende av hur mycket luft som passerar, och systemet håller länge och blir lönsamt i längden.

  Kontakta oss

  Vill du ha förslag på vilken produkt som passar bäst i ditt hem? Slå oss en signal så hjälper vi dig att hitta rätt.

  Kontakta oss