Närkes Energiteknik Installerar, servar, reparerar

Våra tjänster

En värmepump tjänar både du och miljön på. Värmepumpen gör att du kan återanvända en del av den energi som som du redan använt och du kan ta tillvara energi som är lagrad i jorden och luften. Värmepumpen kramar ekonomiska resurser ur “värmespill” och gör kvalitetsenergi av värmen i ventilationsluften, i uteluften och från solvärmen som lagras i jorden.

Installation av värmepumpar

Rätt installation är avgörande för att din värmepump ska få maximal effekt och lång livslängd. Läs mer om Värmepumpar

Service & reparation av värmepumpar

Närkes Energiteknik har mer än 40 års erfarenhet av värmepumpar. Det ger oss den erfarenhet som krävs för snabb felsökning och för att veta när det är dags för förebyggande underhåll. Vi utför service och reparation av alla typer av värmepumpar och vi är auktoriserat serviceombud för Nibes värmepumpar.

Kontroll & justering av värmeelement

Vi har hög kompetens inom både flödesteknik och värmelära (termodynamik). Det gör att vi kan justera värmeelementen (radiatorerna) i ditt hus för att utnyttja värmeenergin optimalt i förhållande till önskad innetemperatur.

Justering & optimering av fjärrvärmen

När du utnyttjar fjärrvärme har du en värmeväxlare som tar tillvara det heta vattnet i fjärrvärmeledningarna. Avgörande för din värmeekonomi är att du utnyttjar så mycket som möjligt av energin i fjärrvärmen. Returvattnet till fjärrvärmesystemet ska hålla låg temperatur. Har du för hög temperatur på returvattnet drabbas du av straffavgifter från fjärrvärmeleverantören.
Läs mer om Fjärrvärme

FTX-ventilation

Närkes Energitekniks medarbetare är certifierade för att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Främst gör vi OVK i nybyggda villor och även i samband med injustering av ventilationssystem efter byte eller nymontering av frånluftsvärmepump eller FTX-aggregat. Läs mer om FTX ventilation

Golvvärme

Golvvärme är ett behagligt sätt att värma hus och lägenheter och gör traditionella värmeelementen under fönstren överflödiga. För att skapa behaglig golvvärme är det viktigt att installationen är rätt dimensionerad. Läs mer om Vattenburen golvvärme

Projektering – Kalkylering

Närkes Energiteknik kan projektera din värmepumpsinstallation oavsett om den ska arbeta med bergvärme, ventilationsluften eller hämta värmeenergi ur uteluften. Genom en professionell anpassning av installationen efter ditt hus förutsättningar får du störst utbyte både av värmeenergin och kapitalinvesteringen. Vi räknar fram såväl energibesparing, investeringskostnad som den beräknade tiden för att energibesparingen ska betala installationen.

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Lagstiftningen kräver att den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) genomförs vart tredje eller sjätte år – frekvensen är beroende av vilken typ av ventilation byggnaden är utrustad med. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Närkes Energitekniks medarbetare är certifierade för att utföra OVK. Läs mer om OVK ventilationskontroll

Kontakta gärna oss idag

Fyll i dina uppgifter här eller ring oss på 019-611 78 85.

Namn

Telefon

E-post

Meddelande