Fjärrvärme Örebro

Vi på Närkes Energiteknik i Örebro är experter på att ta fram de bästa fjärrvärmelösningarna utifrån ditt hems värmebehov. När du utnyttjar fjärrvärmenätet använder du dig av en fjärrvärmeväxlare för att ta tillvara värmen från vattnet som leds in till ditt hem. För att hålla nere kostnaderna är det viktigt att du utnyttjar energin så mycket som möjligt och att det vatten som sedan leds tillbaka håller en låg temperatur. Har returvattnet för hög temperatur riskerar du att drabbas av en straffavgift från leverantören.

Vi hjälper dig att planera, installera och justera din fjärrvärmeanslutning för bästa värmeekonomi – Vi har över 40 års samlad erfarenhet av värmesystem och arbetar i hela Örebroregionen. Har du redan fjärrvärme men känner att du inte får ut maximal effekt kan vi justera värmeväxlaren åt dig.

Vill du få ett prisförslag? Boka ett gratis hembesök

  Om fjärrvärme

  Fler och fler väljer att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Närmare 50 procent av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. Utöver privata bostäder värmer fjärrvärmenätet även skolor, sjukhus och allmänna lokaler, och i vissa fall även badhus. Det förekommer i en del kommuner att fotbollsplaner, trottoarer och cykelvägar värms upp genom att man låter ledningarna ligga strategiskt placerade för att hålla områdena isfria under vinterhalvåret.

  Genom att centralisera uppvärmningsanläggningen minimeras utsläppen, som också sker under kontrollerade former, vilket innebär att utsläppen kan renas och resurser som annars skulle gå förlorade kan användas för uppvärmning. Värmeverken är strategiskt placerade för att ha nära till bränsle för uppvärmning. Vilken sorts bränsle som används varierar bland annat beroende på lokal tillgång. Exempel på bränsle är rester från skogsavverkning och avfall samt överskottsvärme från industrier i närområdet.

  Fjärrvärme – smart teknik som gynnar många

  Själva tekniken bakom fjärrvärme bygger på ett rörledningssystem som är nergrävt under marken och leder uppvärmt vatten från värmeverket till de anslutna lokalerna. Det kalla vattnet transporteras sedan tillbaka och kan återanvändas efter att det har renats och värmts upp igen.

  Genom att ansluta dig till fjärrvärmenätet får du tillräckligt med värme för hem och tappvatten samtidigt som du drar ner på dina uppvärmningskostnader och värnar om miljön. Eftersom all uppvärmning sker i stora anläggningar för att ledas rakt in till ditt vattenburna värmesystem behöver du inte ha en lokal värmepanna. Du frigör på så sätt ytor och slipper tänka på underhåll och service.

  Vid eventuella driftstörningar har värmeverken reservanläggningar vilket gör att du sällan ens hinner märka någon temperaturförändring.

  Fjärrvärme är anpassat för dig som är fastighetsägare och vill ansluta flerfamiljshus men även för dig som bor i villa. Många industrier, skolor och sjukhus använder tjänsten vilket är ett tydligt tecken på att det går att anpassa väl utifrån behov.

  Vanliga frågor om fjärrvärme

  Vilka fördelar finns med fjärrvärme?

  Fjärrvärmecentralen är liten och kan monteras på väggen i exempelvis källare eller tvättstuga. Fjärrvärmeanläggningen som rymmer värmeväxlare matchar till storlek ett badrumsskåp, och tar således mindre plats än en bergvärmepump.

  Fjärrvärmesystemet är effektivt och pålitligt. Uppvärmningen går snabbt, och varmvattnet räcker så att hela familjen kan duscha. Fjärrvärmeväxlarna omvandlar snabbt energin i det heta vattnet till värme i huset och varmvatten i kranar och dusch. Systemet är effektivt och krånglar sällan, alltså slipper du oroa dig över kostsamma reparationer.

  Den smarta tekniken är resurssnål och miljövänlig. Fjärrvärmeprocessen är cirkulär då energin kommer från skogsavverkning och returträ som annars skulle gå till spillo. Utsläppen är låga jämfört med andra typer av uppvärmningsalternativ.

  Är det lönsamt att ha en fjärrvärmecentral?

  Att välja fjärrvärme är att investera i framtiden. En fjärrvärmecentral har en brukningstid på cirka 20 år. Vi hjälper dig att planera för att dina värmekostnader ska hålla sig så låga som möjligt.

  Fjärrvärme kan variera i kostnad beroende på vilken typ av bostad man har samt bostadsläge och tillgång till närmsta fjärrvärmenät. En ny fjärrvärmecentral kostar mellan 30 000 – 40 000 kronor.

  Fjärrvärme är en pålitlig uppvärmningsmetod som håller sig i upp till 25 år. Därför kan du vara säker på att du slipper onödiga reparations- driftkostnader i längden. När du ansluter dig till fjärrvärme får du värme så det räcker till både hem och tappvatten, vilket är gynnsamt för plånboken.

  Vilka är de största skillnaderna mellan fjärrvärme och bergvärme?

  Medan bergvärme är beroende av att man installerar en bergvärmepump som hämtar solenergi djupt ner i marken, tar fjärrvärme sin energi av ett fjärrvärmenät som ligger intill markytan. Således är installationen av fjärrvärme ofta mindre omfattande än installationen av bergvärme.

  Bergvärme kräver inte någon typ av förbränning, utan drivs med hjälp av elektricitet som kommer ur solenergi. Fjärrvärme drivs i ett cirkulärt system där energin utvinns ur trä som i sin tur genererar energi. Både fjärrvärme och bergvärme är miljömässigt hållbara val av uppvärmning.

  Bergvärme har en initialt dyrare installationskostnad som kräver att man borrar i marken. Bergvärme är däremot billigt i längden, och beräknas potentiellt kunna bli mer lönsamt än fjärrvärme inom 5 till 10 år beroende på fjärrvärmekostnaderna i din kommun.

  Kontakta oss

  Vill du ha förslag på vilken produkt som passar bäst i ditt hem? Slå oss en signal så hjälper vi dig att hitta rätt.

  Kontakta oss