Frånluftsvärmepump Örebro

Vi har lång erfarenhet av att installera Frånluftsvärmepumpar i Örebro området och kan ge dig expertrådgivning och säkerställa att du väljer rätt värmepump för just ditt hem. Med hjälp av en frånluftsvärmepump kan du skapa ett perfekt inomhusklimat och förse din bostad med värme, ventilation och varmvatten på ett miljövänligt och effektivt sätt.

En frånluftsvärmepump utvinner energi från ventilationsluften som sedan transporteras ut ur din bostad med hjälp av det inbyggda frånluftsaggregatet på värmepumpen. Den suger alltså ut redan uppvärmd inomhusluft och utvinner energin från den luften och använder sedan den energin för att producera värme och varmvatten.

En frånluftsvärmepump ger dessutom en sundare inomhusluft då den kontinuerligt byter ut luften i din bostad. Faktum är att en frånluftsvärmepump kan reducera uppvärmningskostnaderna med över 50 procent. Variationerna gällande storleken på besparingarna beror på olika faktorer som bostadens storlek, vilken slags planlösning som man har och även var någonstans i Sverige som man bor.

Det ska också tilläggas att en frånluftsvärmepump kräver lite mer underhåll än exempelvis en bergvärmepump. Underhållet är främst rengöring eller byte av frånluftsvärmepumpens filter, men det brukar vara tillräckligt att göra det cirka en gång per år.

För att få svar på dina frågor och få en prisuppskattning på att installera en frånluftsvärmepump i Örebro området med omnejd så kontakta oss på Närkes Energiteknik på 019-611 78 85 – eller fyll i formuläret nedanför för att begära mer information.