Värmepumpar – Försäljning, installation och service

Att ta steget och installera en värmepump gynnar din ekonomi och effektiviserar din energiförbrukning samtidigt som den är skonsam för miljön. Vi på Närkes Energiteknik har över 40 års erfarenhet av värmepumpar och hjälper dig att gå från idé till färdig installation. Vi utför även underhåll och reparation på befintliga värmepumpar, när det kommer till service kan du lita på oss. Vi hjälper till att sprida värme i hela Örebroregionen. Hör av dig till oss så tar vi fram ett förslag på hur du bäst värmer upp ditt hem.

Ring oss på 019-611 78 85 eller använd kontaktformuläret nedan.

Det finns olika sätt att värma upp ditt hus. Samtliga av våra system fokuserar på att utnyttja naturens egna resurser vilket verkar till fördel för klimatet och din ekonomi. Luftvärmepumpar utvinner värme ur luften utomhus eller genom luft som ventileras ut ur huset. Bergvärme samlar upp energi från berggrunden, marken, sjön eller grundvattnet. Vi har ett brett utbud och är auktoriserade serviceombud för Nibes värmepumpar.

Vi erbjuder fyra olika lösningar för ditt hem:

• Luft-luftvärmepump
• Luft-vattenvärmepump
• Frånluftvärmepump
• Bergvärmepump

Samtliga av våra värmepumpar är anpassade för vårt nordiska klimat och fungerar effektivt även under riktigt kalla vinterdagar.

Luft-luftvärmepumpar

Med en luft-luftvärmepump använder systemet sig av utomhusluften för att värma upp ditt hem. Värmepumpen består av två delar och är enkel att montera utan att göra några större ingrepp vare sig på fastigheten eller i trädgården. Den ena delen fästs på utsidan av huset för att föra in luften och den andra delen sitter inomhus och genererar varm luft. Luft-luftvärmepumpen fungerar bra när du har ett fristående system för att värma upp vattnet och framförallt vill ha ett behagligare klimat inomhus. Många luft-luftvärmepumpar kommer med ett integrerad luftkonditioneringssystem vilket innebär att du kan använda systemet på sommaren för att föra in kall luft och ventilera huset.
Läs mer om Luft luftvärmepumpar i Örebro

Luft-vattenvärmepumpar

Luft-vattenvärmepump fungerar som luft-luftpumpen genom att utnyttja utomhusluften för att generera värme. Men här sprids värmen istället genom ett vattenburet system till dina radiatorer. Luft-vattenvärmepumpen täcker, utöver uppvärmning av huset, även hemmets varmvattenbehov och kan kopplas samman med ett system för vattenburen golvvärme.
Läs mer om Luft vatten värmepumpar i Örebro

Frånluftsvärmepumpar

Frånluftvärmepumpen utnyttjar luft som ventileras ut ur huset och återvinner energin för att värma upp hus, tappvatten och eventuell golvvärme. Systemet suger först ut luften med hjälp av en fläkt. Samtidigt släpps ny luft in genom väggventiler och lämnar huset väl ventilerat. Den uppvärmda luften i rummen leds sedan in i en värmepump där värmen kan omdirigeras och användas för att förse hemmet med värme och varmvatten. Tekniken är gammal men systemen nya. Frånluftsvärmepumpar har varit en vanlig värmelösning sedan 1980-talet och är såväl gynnsamt för din ekonomi och miljön. Hör av dig till oss så kan vi berätta mer och ge förslag på lönsamma lösningar för just ditt hem.
Läs mer om Frånluftsvärmepumpar i Örebro

Bergvärmepumpar

En bergvärmepump kräver lite mer när det kommer till installation. Men hårt arbete lönar sig. Att installera bergvärme innebär att du tar ett stort steg i rätt riktning för att bevara miljön och utnyttjar djupt dolda resurser.

Genom att utvinna solenergi ur berggrunden, jorden, sjön eller grundvattnet belastar du miljön minimalt och förser hela hemmet med tillräckligt med värme för att värma upp hus och tappvatten. På sommaren förser pumpen huset med frisk luft och ventilerar utrymmena och skapar ett behagligt klimat. Bergvärmepump är den mest energibesparande typen av värmepump och du märker snabbt att den betalat sig själv. Dessutom ökar ditt hus i värde vid eventuell försäljning om det tillkommer en bergvärmepump. Läs mer om Bergvärmepumpar i Örebro