FTX-system – Från och tilluftssystem med värmeväxlare

Närkes Energiteknik har lång erfarenhet av FTX ventilation i Örebro och vi hjälper dig med installation, service och underhåll. Vi arbetar i hela Örebroregionen för att skapa bättre inomhusklimat, effektivisera din bränsleförbrukning och sänka dina utgifter.

Ring oss på 019-611 78 85 eller använd kontaktformuläret nedan.

FTX står för från- och tilluftssystem med värmeväxlare. Med ett FTX-system får du ett reglerat ventilationssystem med separata frånlufts- och tilluftsventiler som sammanförs genom en värmeväxlare. Värmeväxlaren tar till vara värmen från luften som är på väg ut och värmer upp luften som är på väg in. På så sätt maximerar du effekten, får ett behagligt inomhusklimat och återvinner mellan 50-80% av den värme som annars går förlorad. FTX-ventilation kräver att du har ett separat uppvärmningssystem men är utvecklat för att kunna fungera ihop med valfri värmekälla.

Systemet har funnits i hus runt om i Sverige sedan 1980-talet och är gynnsamt för inomhusklimatet och din ekonomi. En annan benämning på FTX-system är balanserad ventilation och syftar till den kontrollerade tillförseln uppvärmd friskluft som du får till ditt hem.

Systemet består av ett kanalsystem som leder ut den använda luften samtidigt som ny fräsch luft tillförs. Men innan den uppvärmda frånluften ventileras ut går den genom ett värmeåtervinningsaggregat som använder energin från frånluften till att värma upp den kalla luften som först in i ditt hem. Det resulterar i att tilluften kommer ligga på ungefär samma temperatur som inomhusluften och risken för kallras blir minimal. För mer information om FTX ventilation i Örebro, varmt välkommen att kontakta oss.