Närkes Energiteknik Installerar, servar, reparerar

Så fungerar det

Bergvärme

Bergvärme är inget annat än solenergi som lagrats i marken. Vartefter våren övergår i sommar och sen blir höst så tränger solenergin allt djupare ner i marken. När det går mot vinter finns det tillräckligt med energi lagrad i marken för att värma ditt hus – även under en vargavinter.

Läs mer om Bergvärme:

Luft/Vatten

Genom en värmepump kan du värma ditt hus med luft. Värmepumpen koncentrerar värmeenergin i uteluften så att du kan värma vatten både för duschar och värmeelement.

Läs mer om Luft Vatten Värmepumpar:

Frånluftsvärmepump – FTX

Idén är enkel; värmepumpen tar vara på värmeenergin i den varma luft som du ventilerar ut från ditt hus. Den tillvaratagna värmeenergin återanvänds för att värme varmvattnet och hålla elementen varma.

Läs mer om Frånluftsvärmepumpar:

Luftvärmepump

En luftvärmepump tar energi från luften utomhus och koncentrerar värmen som sedan används för skapa varmluft som blåser in i huset. Luftvärmepump är ett utmärkt komplement om du värmer huset med direktverkande el. Kostnaden för att värma huset minskar dramatiskt.

Läs mer om Luft luftvärmepumpar:

Kontakta gärna oss idag

Fyll i dina uppgifter här eller ring oss på 019-611 78 85.

    Namn

    Telefon

    E-post

    Meddelande