Närkes Energiteknik Installerar, servar, reparerar

Så fungerar det

Bergvärme

Bergvärme är inget annat än solenergi som lagrats i marken. Vartefter våren övergår i sommar och sen blir höst så tränger solenergin allt djupare ner i marken. När det går mot vinter finns det tillräckligt med energi lagrad i marken för att värma ditt hus – även under en vargavinter.

Läs NIBEs beskrivning över hur det fungerar

Luft/Vatten

Genom en värmepump kan du värma ditt hus med luft. Värmepumpen koncentrerar värmeenergin i uteluften så att du kan värma vatten både för duschar och värmeelement.

Läs NIBEs beskrivning över hur det fungerar

Frånluftsvärmepump - FTX

Idén är enkel; värmepumpen tar vara på värmeenergin i den varma luft som du ventilerar ut från ditt hus. Den tillvaratagna värmeenergin återanvänds för att värme varmvattnet och hålla elementen varma.

Läs NIBEs beskrivning över hur det fungerar

Luftvärmepump

En luftvärmepump tar energi från luften utomhus och koncentrerar värmen som sedan används för skapa varmluft som blåser in i huset. Luftvärmepump är ett utmärkt komplement om du värmen huset med direktverkande el. Kostnaden för att värma huset minskar dramatiskt.

Läs NIBEs beskrivning över hur det fungerar

Kontakta gärna oss idag

Fyll i dina uppgifter här eller ring oss på 019-611 78 85.

Namn

Telefon

E-post

Meddelande