Fjärrvärme och fjärrvärmeväxlare

Vi är experter på att ta fram de bästa fjärrvärmelösningarna utifrån ditt hems värmebehov. När du utnyttjar fjärrvärmenätet använder du dig av en fjärrvärmeväxlare för att ta tillvara på värmen från vattnet som leds in till ditt hem. För att hålla nere kostnaderna är det viktigt att du utnyttjar energin så mycket som möjligt och att det vatten som sedan leds tillbaka håller en låg temperatur. Har returvattnet en för hög temperatur riskerar du att drabbas av en straffavgift från leverantören.

Vi hjälper dig att planera, installera och justera din fjärrvärmeanslutning för bästa värmeekonomi. Vi har över 40 års erfarenhet och arbetar i hela Örebroregionen. Har du redan fjärrvärme men känner att du inte får ut maximal effekt kan vi justera värmeväxlaren åt dig.

Ring oss på 019-611 78 85 eller använd kontaktformuläret nedan.

Om fjärrvärme

Fler och fler väljer att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Närmare 50% av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. Utöver privata bostäder värmer fjärrvärmenätet även skolor, sjukhus och allmänna lokaler och i vissa fall även badhus. Det förekommer i vissa kommuner att fotbollsplaner, trottoarer och cykelvägar värms upp genom att låta ledningarna placeras strategiskt för att hålla områdena isfria under vinterhalvåret.

Genom att centralisera uppvärmningsanläggningen minimeras utsläppen som också sker under kontrollerade former vilket innebär att utsläppen kan renas och resurser som annars skulle gå förlorade kan användas för uppvärmning. Värmeverken är strategiskt placerade för att ha nära till bränsle för uppvärmning. Vad för bränsle som används varierar bland annat beroende på lokal tillgång. Exempel på bränsle är rester från skogsavverkning och avfall samt överskottsvärme från industrier i närområdet.

Själva tekniken bakom fjärrvärme bygger på ett rörledningssystem som grävs ner under marken och leder uppvärmt vatten från värmeverket till de anslutna lokalerna. Det kalla vattnet transporteras sedan tillbaka och kan återanvändas efter att det har renats och värmts upp igen.

Genom att ansluta dig till fjärrvärmenätet får du tillräckligt med värme för hem och tappvatten samtidigt som du drar ner på dina uppvärmningskostnader och värnar om miljön. Eftersom all uppvärmning sker i stora anläggningar för att ledas rakt in till ditt vattenburna värmesystem behöver du inte tänka på att ha en lokal värmepanna. Du frigör på så sätt ytor och slipper tänka på underhåll och service. Vid eventuella driftstörningar har värmeverken reservanläggningar vilket gör att du sällan ens hinner märka någon temperaturförändring.

Fjärrvärme är anpassat för dig som är fastighetsägare och vill ansluta flerfamiljshus men även för dig som bor i villa. Många industrier, skolor och sjukhus använder tjänsten vilket är ett tydligt tecken på att det går att anpassa utifrån behov.