FAQ – vanliga frågor och svar om bergvärme & luftvärmepump

Bergvärme

Vad kostar bergvärme?

Hur mycket kostar en bergvärmepump? Priset för en bergvärmepump är väldigt varierande, allt från omkring 105 000 till 230 000, vilket brukar innefatta själva bergvärmepumpen och det övriga material som krävs för att installera och koppla ihop den med husets värmesystem.

En bergvärmepump är en investering som även visar sig i ett höjt värde av huset. Man bör ha i åtanke att kostnaden för bergvärme på lite längre sikt kan ge ekonomiska fördelar som kan tala för den lite större initiala investeringen.

Priset för en bergvärmepump skiljer sig även åt mellan olika varumärken och modeller och därmed är det svårt att ange ett exakt pris. Bergvärmepumparnas pris varierar också beroende på effektstorlek och fabrikat.

Har du ett större hus kommer det att behövas en kraftfullare och större bergvärmepump, vilket kostar mer än en mindre modell. En bergvärmepump bör dock ses som en långsiktig investering, så ett gott råd är att inte enbart ha bergvärmepumpens pris i åtanke utan istället fokusera på kvalitet, prestanda och vilken funktion du har behov av.

Har du fler frågor gällande kostnaden för bergvärme? Tveka inte att kontakta oss på tel: 019-611 78 85 så kan vi ge dig svar på dina frågor och återkomma med en uppskattning gällande vad bergvärme kommer att kosta för er bostad.

Vilka fördelar finns med bergvärme?

Bergvärme är ekonomiskt: Vanligtvis är bergvärme den mest ekonomiska energiformen och din kostnadsbesparing träder i kraft redan från första dagen du har bergvärme installerad i din bostad. Bergvärme höjer dessutom värdet på din bostad.

Bergvärme är miljövänligt: Bergvärme är en förnybar energikälla där den enda miljöpåverkan är den el som förbrukas när bergvärmepumpen hämtar energi från borrhålet.

Bergvärme är bekvämt: Vanligtvis sköter sig bergvärmepumpen själv, helt underhållsfritt.

Bergvärme är förnybart: Bergvärme utvinner solenergi som lagras nere i marken, berggrunden, på sjöbotten eller under din gräsmatta.

Bergvärme är flexibelt: Bergvärme kan med fördel kombineras med andra värmekällor som exempelvis solvärme.

Vilka nackdelar finns med bergvärme?

Bergvärme har en hög initial kostnad: Bergvärmepump, borrning och installation blir sammantaget en stor investering i förhållande till andra lösningar som finns tillgängliga på marknaden.

Bergvärme kräver borrning: En förutsättning för att installera bergvärme är att man måste borra ett hål ner i berggrunden på din tomt. Vanligtvis går det utmärkt men i enstaka fall är detta inte genomförbart.

Bergvärme kräver tillstånd från kommunen: Man behöver ansöka om tillstånd från kommunen för att få lov att installera bergvärme. Detta är vanligtvis en relativt enkel process såvida det inte är alltför många av dina närmaste grannar som redan har installerat bergvärme.

Luftvärmepump

Vad är en luftvärmepump?

En luftvärmepump tar energi från luften utomhus och koncentrerar värmen som sedan används för skapa varmluft som blåser in i huset. Luftvärmepump är ett utmärkt komplement om du värmer huset med direktverkande el. Kostnaden för att värma huset minskar dramatiskt.

Kontakta oss

Vill du ha förslag på vilken produkt som passar bäst i ditt hem? Slå oss en signal så hjälper vi dig att hitta rätt.

Kontakta oss